De Oesterdam

De Oesterdam is een dam tussen Tholen en Zuid-Beveland in het oostelijke deel van de Oosterschelde. De dam is met 10,5 kilometer lengte de langste dam van de Deltawerken.


De Oesterdam is samen met de Markiezaatskade, de Philipsdam, de Grevelingendam en de Volkerakdam aangelegd om de Zeeuwse en de Zuid-Hollandse wateren onder te verdelen in compartimenten, ten behoeve van de zoetwaterhuishouding en de scheepvaart. De bouw van de Oesterdam droeg bij aan het ontstaan van het Zoommeer en een getijdenloze Schelde-Rijnverbinding.


De bouw van de Oesterdam begon in 1979 met de aanleg van een werkeiland. Dit eiland was in 1980 klaar. In etappes werd vervolgens de Oesterdam aangelegd. In 1986 was de gehele dam klaar. Enkele jaren later, in 1989 toen ook de weg over de dam af was, werd deze officieel geopend door de Commissaris van de Koningin van Zeeland.


De Bergse Diepsluis is aangelegd boven de ruines van de vroegere stad Reimerswaal.