De Binnenschelde

De Binnenschelde is een recreatieplas in Bergen op Zoom waar de mogelijkheid bestaat om te zwemmen, kanoen, windsurfen enzovoorts. Het voortbewegen met gemotoriseerde vaartuigen is hier verboden. De plas ontleent zijn naam aan de Oosterschelde, die vroeger tot aan Bergen reikte maar nu door de aanleg van eerst de Markiezaatskade en vervolgens de Oesterdam een eind verder westelijk zijn oostkust vindt.