Informatie Asha

Stamboom en rontgenuitslagen HD en ED. Op haar officiele papieren heet Asha "Charlotte de Heicopper" met N.H.S.B-nummer 2707241.


HD uitslag : HD A Norberg waarde 40 / Botafwijking 0


ED uitslag : ED VRIJ